dimarts, 17 de gener de 2017

Activitat de cohesió

Fem de detectius i coneixem millor les nostres parelles.Sortida de cohesió

Per la castanyada ens trobem a Torrebonica les dues promocions.
Els alumnes de 1r van anar caminant i els de 3r en bicicleta.
Allà es van fer uns jocs per conèixer-nos tots plegats.Presentacíó de les parelles TEI


Entrega de diplomes. Curs 2016-2017

L'equip directiu fa l'entrega dels diplomes i carnets als alumnes tutors de 3r i també als col·laboradors.

Els nostres drets i deures


Totes les persones tenim DRET a ser ben tractades• NINGÚ m’ha de pegar ni donar empentes.
• NINGÚ ha de fer-me mal físicament.
• NINGÚ m’ha d’amenaçar ni fer-me por.
• NINGÚ m’ha de prendre ni fer malbé les meves coses.
• NINGÚ m’ha d’insultar.
• NINGÚ s’ha de riure de mi ni burlar-se.
• NINGÚ ha d’escampar rumors sobre mi.
• NINGÚ m’ha d’excloure del grup.
• NINGÚ m’ha d’impedir jugar amb els companys.

Totes les persones tenim el DEURE de tractar bé els altres

• JO no he de pegar ni donar empentes.
• JO no he fer mal físicament a ningú.
• JO no he d’amenaçar ni fer por a ningú.
• JO no he de prendre ni fer malbé les coses dels altres.
• JO no he d’insultar.
• JO no he de burlar-me ni riure’m de ningú.
• JO no he d’escampar rumors sobre les altres persones.
• JO no he d’excloure ningú del grup.
• JO no he d’impedir a ningú jugar amb els companys.

Qualitats d'un bon tutor/a

 1. Ser comprensiu/va
 2. Oferir confiança
 3. Ser assertiu/va
 4. Ser de fiar
 5. Saber escoltar
 6. Confidencialitat
 7. Ser bondadós/a
 8. Ser amistós/a
 9. Ser respectuós/a
 10. Ser calmat
 11. Fer equip
 12. Ser empàtic/a

Objectius

 • Prevenir les conseqüències de l’assetjament escolar, personals, educatives i socials.
 • Facilitar el procés d’integració dels alumnes.
 • Crear un referent (tutor/a), per a afavorir l’autoestima i disminuir la inseguretat, d’espais i organitzacions desconegudes.
 • Compensar el desequilibri de poder i forces pròpies de la violència i l’assetjament, des d’una perspectiva preventiva i dissuasòria.
 • Integrar la TOLERÀNCIA ZERO com un signe d’identitat del centre.

Qui participa?

Aquest programa considera la participació activa dels iguals com a elements bàsics del procés de prevenció i intervenció en situacions de violència a assetjament escolar:

Els alumnes de 3r d'ESO participen de forma voluntària com a tutors emocionals dels de 1r.
La participació aquest curs és del 93%

Què és el TEI?

El TEI és un programa de convivència per a la prevenció de la violència i l'assetjament escolar, és institucional i implica a tota la comunitat educativa. Té com a objectiu bàsic millorar la integració escolar i treballar per una escola inclusiva i no violenta, fomentant que les relacions entre iguals siguin més satisfactòries, orientades a la millora o modificació del clima i la cultura del centre respecte a la convivència, conflicte i violència (física, emocional o psicològica).